CO2

Van Zoelen reduceert haar CO2 uitstoot met 20%

Van Zoelen geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen prioriteit. Dat doen door een balans te zoeken tussen de 3 P’s (People, Planet, Profit).
Het monitoren en reduceren van onze CO2 uitstoot past naadloos bij deze doelstelling.

CO2 Prestatieladder
Wij hebben ons CO2-beleid opgesteld en gecertificeerd aan de hand van de CO2-prestatieladder van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

Onze doelstelling is om in 2022 20% CO2-reductie ten opzichte van de uitstoot in 2018 te behalen. Deze reductie komt onder andere uit inkoop van schone energie op onze bouwplaatsen en kantoor, maar ook uit duurzamer vervoer en vermindering brandstofgebruik. We zijn trots op onze doelstellingen en willen verder, samen met onze opdrachtgevers naar duurzame bouwplaatsen, circulaire bouwprojecten, BENG en CO2-reductie.

Wat doen we op dit moment aan CO2-reductie?
In de downloadlink “plan van aanpak reductiemaatregelen” kunt u onze maatregelen exact nakijken. Dit zijn een aantal van de belangrijkste maatregelen:

  • Inkoop schone stroom uit Nederlandse windparken voor onze bouwplaatsen en kantoor
  • Reductie van gebruik elektra en gas voor kantoor: Alle verlichting aanpassen naar LED en verwarming wordt optimaal ingeregeld
  • Sluipverbruik voorkomen door toepassen van sluimerstanden op kantoorapparatuur, koffiemachines en dergelijke
  • Zo min mogelijk kilometers te maken, vergaderingen kunnen vaak ook dmv conference calls
  • Als we rijden, dan doen we dat met schonere auto’s. Er is een plafond ingesteld voor CO2-uitstoot per gereden kilometer
  • De manier van vervoer wordt aangepast: Carpoolen, fietsen en OV wordt gestimuleerd
  • CO2-reductie door de juiste bandenspanning aan te houden en stimuleren van Het Nieuwe Rijden

Downloadlink infografic 2018 2019(1) 2019(2) 2020 2021(1) 2021(2)
Downloadlink Co² - Bewust Certificaat Niveau 3
In de downloadlink CO2-beleid Van Zoelen(2018) (2019) (2020) kunt u meer specifieke informatie terug vinden.