Wereld Natuur Fonds

WWF werkt internationaal aan maar liefst 3000 projecten tegelijkertijd.
Ze werken voor de dieren, gebieden, mensen en onderwerpen die onze aandacht nodig hebben en daar waar ze de meeste impact kunnen maken. 

Waarom steunt van Zoelen Wereld Natuur Fonds?

Wereldwijd brengt WWF mensen, bedrijven en overheden bij elkaar om zich in te zetten voor de natuur. Samen kunnen we natuurverlies een halt toeroepen.

Geef bos terug aan de aarde

Bossen zijn ontzettend belangrijk voor het tegengaan van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Toch verliezen we ze in een alarmerend tempo. Waren er zo’n twee jaar geleden nog 6 biljoen bomen op aarde, nu zijn er nog maar 3 biljoen. Samen kunnen we hier iets aan doen. Daarom komen we nu in actie voor het Atlantisch Regenwoud en roepen we bedrijven op om bos terug te geven aan de aarde.

Samen voor meer natuur

We gaan onze wereld ‘Nature Positive’ maken. Van natuurverlies naar natuurwinst, zo snel mogelijk. Zo blijft de aarde leefbaar voor iedereen. Het kán, als we er samen voor kiezen.

van Zoelen is Business supporter
Wat is er al gerealiseerd, zie het in de belangrijke resultaten.
Ga naar de website van Wereld Natuur Fonds