Betrouwbaarheid

Naast het feit dat wij een gebouw kwalitatief hoogwaardig opleveren, zorgen wij er ook voor dat het proces van A tot Z op een prettige wijze verloopt. Dat bereiken wij door altijd in contact te blijven staan met alle samenwerkende partijen, van opdrachtgever tot onderaannemer. Elkaar kunnen blijven aankijken. En afspraken na komen, óf tijdig aangeven als dat niet haalbaar blijkt te zijn.

In de contractfase is het van belang om, waar mogelijk, zo duidelijk en open mogelijk te zijn. Dat geeft veel rust tijdens het proces. Mochten er tussentijds toch afwijkingen op het contract worden geconstateerd, dan zullen wij dit tijdig aangeven bij opdrachtgever.

Bij ons op kantoor staan de deuren bijna altijd open. Dit betekent dat er open wordt gecommuniceerd, en dat de lijnen kort zijn. Iedereen kan overal naar binnen lopen. Tevens zijn onze projectteams klein qua aantal, zodat zij snel kunnen schakelen.

In de markt staan wij bekend als oplossers: mocht zich een probleem voordoen, dan gaan wij oplossingsgericht te werk. (Juridische) discussies kunnen wij op deze manier vaak voorkomen.